Skip to content

TopPodotherapie
Helmond-Mierlo

"Dat loopt beter....!"

Beter in beweging

Lekker lopen en bewegen… willen we dat niet allemaal?

We denken er vaak niet over na, maar onze voeten vormen de basis voor een gezond en evenwichtig lichaam. We merken het pas als er problemen met onze voeten ontstaan en lopen en bewegen opeens niet meer vanzelfsprekend is.

Wij zijn er om samen met je te zoeken naar een oplossing voor je voet- of bewegingsprobleem. Met onze expertise gaan we voor je aan de slag .
Van al onze podotherapeuten kunt u optimale zorg en aandacht verwachten. TopPodotherapie Helmond-Mierlo staat voor kwalitatief hoogwaardige gespecialiseerde voetzorg waarbij JIJ centraal staat!

Afspraak maken

Wil je een afspraak maken? Dat kan via de onderstaande button

Wil je meer informatie of maakt je liever telefonisch een afspraak?
Bel dan naar 0492-504720
(bereikbaar van ma t/m do tussen 8-17 uur, vrij tussen 8-14 uur.) 

 

Kwaliteit leveren we samen

KP
ProVoet
Nederlandse Vereniging van Diabetes Podotherapie
partners-4
TOPPODOTHERAPIE
praktijk-keurmerk

Wat patiënten van ons vinden

Had problemen met wandelen. Kreeg zolen aangemeten en goed schoenadvies waardoor ik mijn lange-afstandswandelingen pijnvrij en zonder problemen kan hervatten.

5/5

Zeer deskundig, empathisch en patiënt vriendelijke attitude.

4.5/5

Van begin tot eind de juiste zorg en begeleiding gehad, een praktijk met oog voor de patiënt.

4/5

Het team

Ashley

Ashley

Praktijkeigenaar, Kinderpodotherapeut, MSU echografiste, Medical Taping
Ashley is fulltime in de praktijk werkzaam op de locaties Brandevoort, Leonardus & Stiphout.
Juul

Juul

Podotherapeut, Medisch Pedicure
Juul werkt op de locaties Mierlo en Mierlo-Hout.
Thijs

Thijs

Sportpodotherapeut, gediplomeerd sportinstructeur
Thijs is all-round podotherapeut op de locaties: Brandevoort, Mierlo, Mierlo-Hout en Deltaweg.
Hanneke

Hanneke

Secretaresse, assistent zolenproductie
In de middagen zal Hanneke de eerste zijn die u aan de telefoon treft voor het maken van een afspraak.
Mandy

Mandy

Podotherapeut
Mandy werkt op de locaties Brandevoort, Mierlo-hout, Leonardus en Stiphout
Sabrina

Sabrina

Secretaresse, Administratief medewerkster
Sabrina is het eerste aanspreekpunt in de ochtend als u contact zoekt met onze praktijk.

Nieuws uit onze praktijk

Vacature

Wij zoeken een enthousiaste nieuwe collega voor in ons gezellige team.Nieuwsgierig? Klik dan door naar meer lezen.
Meer lezen →

Diabetes voetencheck

Mensen met diabetes mellitus lopen een risico op het ontstaan van slecht genezende wonden aan de voeten en bezoeken daarom (regelmatig) een podotherapeut en/of pedicure. Door de huidige situatie rondom
Meer lezen →

De Halve van Helmond

Zin in een wandeltocht? Dan is de Halve van Helmond misschien wel iets voor je!Doe jij mee op 14 april 2024? Er zijn verschillende afstanden te lopen.Als trotse hoofdsponsor van
Meer lezen →

Algemene voowaarden

Om ook de administratieve en financiële kant van uw behandeling zo goed mogelijk te laten verlopen treft u hier onze algemene voorwaarden aan. Wanneer u zich laat behandelen door een van onze podotherapeuten ontstaat er een zogenaamde “behandelovereenkomst”. Uit deze overeenkomst vloeit de verplichting voort om Toppodotherapie Helmond-Mierlo te vergoeden voor haar geleverde diensten.

Onderstaande voorwaarden zijn onvoorwaardelijk van toepassing op alle behandelovereenkomsten tussen de patiënt en podotherapeut tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Op alle opdrachten/overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

Algemene leverings-en betalingsvoorwaarden

 • Facturering gebeurt indien mogelijk rechtstreeks aan de zorgverzekeraar direct na de behandeling of bij het ophalen van de therapeutische hulpmiddelen. Als uw zorgverzekeraar niet gemachtigd is om bij u af te schrijven of de factuur deels betaalt, zal het resterende bedrag bij u gefactureerd worden.
 • Indien wij niet rechtstreeks bij de zorgverzekeraar kunnen declareren wordt direct na de behandeling of bij het ophalen van de therapeutische hulpmiddelen aan u gefactureerd. U kunt de factuur bij voorkeur pinnen. Indien u niet per pin wenst te betalen is het mogelijk om de factuur op rekening te voldoen.
 • Bij facturering op rekening hanteren wij een betalingstermijn van 14 dagen, ook indien de zorgverzekeraar nog niet aan u heeft vergoed.
 • U dient zelf zorg te dragen voor eventuele declaratie van onze factuur bij uw eigen zorgverzekering. U bent zelf verantwoordelijk voor de aanspraak op een vergoeding van uw ziektekostenverzekering.
 • Wanneer u in gebreke van betaling blijft  behouden wij ons het recht voor incassomaatregelen te nemen. Wij schakelen hiervoor een deurwaarder in. De gemaakte kosten hiervoor zijn voor rekening van de patiënt.
 • U kunt geen rechten ontlenen aan de door ons verstrekte informatie voor wat betreft vergoedingen van zorgverzekeringen omdat wij nooit 100% zeker zijn van de actuele voorwaarden. Uiteraard zullen wij hierin zo accuraat mogelijk zijn. Wij adviseren u dan ook de polisvoorwaarden te raadplegen.
 • De patiënt is verplicht alle door ons gemaakte kosten te vergoeden. Mondelinge toestemming of het plaatsen van een handtekening na het onderzoek waarbij u akkoord gaat met vervolgonderzoek, het vervaardigen van podotherapeutische zolen, orthesen of nagelbeugels is geldend. Na het onderzoek wordt direct gestart met de vervaardiging van deze therapeutische hulpmiddelen. Bij annulering zullen alle door ons gemaakte kosten bij u in rekening worden gebracht.
 • Gemaakte afspraken (mondeling, digitaal of telefonisch) kunnen tot 24 van te voren kosteloos geannuleerd of verzet worden. Wij behouden ons het recht voor afspraken die zonder tijdige afmelding verzuimd worden of binnen 24 uur voor de afspraak geannuleerd worden bij u in rekening te brengen, tenzij u zich kunt beroepen op overmacht. Een “no show” factuur kan niet worden gedeclareerd bij uw zorgverzekeraar. Wanneer u uw controle afspraak verzuimt, wordt de eventuele vervangende afspraak alsnog in rekening gebracht.
 • Te laat komen betekent in principe een nieuwe afspraak maken. Als ons werkschema het toelaat proberen wij u alsnog te helpen.
 • Mochten er klachten zijn dan dient u deze eerst met de betreffende podotherapeut te bespreken en zullen wij ons uiterste best doen tot een oplossing te komen. Indien geen overeenstemming wordt bereikt kan een klacht ingediend worden bij de onafhankelijke klachtenfunctionaris.
 • Onze specialisten verplichten zich tot het handelen naar zijn of haar beste kunnen. Zij hebben dan ook een inspanningsverplichting, maar geen resultaatverplichting. Er kan dus geen garantie afgegeven worden voor het resultaat van een therapie. Onvoldoende resultaat van de behandeling geeft u geen recht op restitutie of vrijstelling van betaling.
 • Zolen, orthesen en nagelbeugels zijn therapeutische voorzieningen en geen consumentengoed. Met deze therapeutische voorzieningen wordt beoogd klachten te verminderen of weg te nemen. Ten aanzien van een therapeutische voorziening is slechts een inspanningsverplichting van de zijde van de podotherapeut van toepassing.
 • Aanpassingen van zolen of orthesen binnen 3 maanden na aflevering vallen binnen de service en worden daarom niet in rekening gebracht.
 • Om de kwaliteit te waarborgen zijn al onze podotherapeuten lid van de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten en staan geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici.

Privacy statement

Wij informeren u als patiënt graag over de wijze waarop wij als zorgverlener omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens. Het waarom van de vastlegging, verwerking en uitwisseling van uw gegevens met andere partijen (zorgverleners en uw zorgverzekeraar) wordt hieronder nader toegelicht. Voorts informeren wij u over uw overige wettelijke privacy rechten.

 • Welke gegevens verwerken wij?

In het kader van onze dienstverlening verwerken wij van u de volgende persoonlijke gegevens:

 • Naam, adres, woonplaats, burgerservicenummer (BSN), telefoonnummer en als u daarover beschikt uw mailadres.
 • De gegevens omtrent uw gezondheid en de door ons uitgevoerde verrichtingen/levering van podotherapeutische interventie(s). Deze gegevens leggen wij vast in een medisch dossier. We nemen andere medische informatie (bijvoorbeeld informatie van uw huisarts), daarin op voor zover dit voor een goede hulpverlening aan u noodzakelijk is.
 • Bij het inschakelen van andere verwerkers (bijvoorbeeld voor het berichtenverkeer voor zorgverleners) zorgen wij ervoor dat in een verwerkersovereenkomsten uw privacy-rechten worden gewaarborgd.’
 • Waarvoor gebruiken wij u gegevens?
 • Als zorgaanbieders zijn we verplicht het BSN te registreren. Ook moeten we dat nummer gebruiken als we gegevens over een patiënt uitwisselen. Dit staat in de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg.
 • Uitwisseling van uw gegevens met andere zorgverleners (zoals bijvoorbeeld met uw huisarts) vindt, nadat u hiervoor toestemming heeft gegeven, plaats via een beveiligde verbinding.
 • In geanonimiseerde vorm gebruiken wij uw gegevens voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting.
 • In verband met de betaling van uw nota door de zorgverzekeraar verstrekken wij, nadat u hiervoor toestemming heeft verleend, uw gegevens van de verrichte behandeling of levering van podotherapeutische interventie(s) via een beveiligde verbinding aan uw zorgverzekeraar.
 • Voor een adequate zorgverlening is vereist dat we over uw medische gegevens beschikken. In verband met de behandelovereenkomst (Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst) die wij met u aangaan, noteren wij de gegevens omtrent uw gezondheid en de door ons uitgevoerde zorgverlening/levering van podotherapeutische interventie(s).
 • Voor een audit. Eens in de vijf jaar wordt er in onze podotherapiepraktijk een externe kwaliteitscontrole uitgevoerd door externe onafhankelijke auditeurs. De auditeurs hebben een geheimhoudingsverklaring getekend. De auditeurs krijgen alleen inzage in uw dossier als u daar toestemming voor heeft verleend. Zonder deze toestemming mogen de auditeurs alleen een geanonimiseerd dossier inzien. Dat is een dossier waaruit al uw gegevens m.b.t. uw identiteit zijn verwijderd.
 • Intervisie, supervisie of consultatie. In het kader van intervisie, supervisie of consultatie maakt onze podotherapiepraktijk enkel gebruik van gegevens waaruit uw identiteit niet is af te leiden.

Wat is de bewaartermijn van uw medische gegevens?
         Wij zijn wettelijk verplicht uw medische gegevens 15 jaar te bewaren.

Overige Privacy rechten

 • U heeft recht op inzage, het aanpassen van gegevens en het verwijderen van gegevens
  uit uw (patiënten)dossier.
 • U heeft het recht om een aan ons gegeven toestemming te kunnen beperken én weer te kunnen intrekken.
 • Het recht op dataportabiliteit: u heeft het recht om gegevens makkelijk te kunnen meenemen en doorgeven aan een andere organisatie.
 • Het recht op het indienen van klachten bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Op welke wijze beveiligen wij uw persoonsgegevens?

 • Toppodotherapie Helmond-Mierlo neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze secretaresse of via ons mailadres: infopodo@podotherapiehelmond.nl
 • Wij hebben de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:
  – Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
  – TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding.
  Dit kunt u zien aan zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.