Diabetespodotherapie

De podotherapeut vervult een coördinerende rol in de voetengezondheidszorg en zal een individueel behandelplan voor u opstellen. Hierdoor bent u verzekerd van efficiënte, doelmatige voetzorg op maat, waarbij zowel de oorzaken van risicofactoren op het krijgen van een wond worden weggenomen als het benodigde aantal voetbehandelingen worden bepaald. Hiervoor zal de podotherapeut een uitgebreid, volgens protocol vastgesteld, onderzoek uitvoeren. Het hieruit voortvloeiende behandelplan stemt de podotherapeut af met uw huisarts en eventueel met de medisch pedicure die uw voeten verzorgd.

Wondzorg

Een wond aan de voet die geen genezingstendens vertoont is een teken van onderliggende problematiek. Het is belangrijk dat een slecht genezende wond aan de voet gezien wordt door de podotherapeut. De podotherapeut zal eerst de wondbehandeling doen en vervolgens preventieve maatregelen treffen om recidief (opnieuw ontstaan van een wond) te voorkomen. Ook zult u onder controle van de podotherapeut blijven wanneer u tot deze risico categorie behoort.

"Van begin tot eind de juiste zorg en begeleiding gehad, een praktijk met oog voor de patiënt."

Patiënt

Gespecialiseerde therapeuten

No data was found