Kinderpodotherapie

Kindervoeten veranderen continue. Veel voetproblemen bij volwassenen ontstaan in de kindertijd of zijn aangeboren. De voeten en benen van een kind zijn nog in de groei en kunnen hierdoor andere klachten geven dan bij volwassenen. Vroegtijdig behandelen van voetproblemen kan dit voorkomen. Het negeren van voetproblemen kan in andere delen van het lichaam ook klachten veroorzaken, zoals in de benen en de rug. Een kind met een afwijkende voetstand kan een ander looppatroon ontwikkelen dan normaliter gewenst zou zijn.

Kinderspreekuur

Kinderpodotherapie is gericht op het behandelen van voetgerelateerde problemen bij kinderen. Tijdens het podotherapeutisch onderzoek wordt een helder beeld geschetst van de voetstand en het looppatroon. Vervolgens zal een behandelplan worden opgesteld en besproken worden met het kind en de ouder(s)/verzorger(s).

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Gespecialiseerd therapeut

Ashley

Ashley

Praktijkeigenaar, Kinderpodotherapeut, MSU echografiste, Medical Taping
Ashley is fulltime in de praktijk werkzaam op de locaties Brandevoort, Leonardus & Stiphout.