De diabetische voet

diabetische-voet

Heeft u Diabetes Mellitus?

De afgelopen jaren is er veel veranderd op het gebied van de voetzorg bij diabetici.
Door uw huisarts, praktijkondersteuner of podotherapeut is eerder geconstateerd dat u een laag, middelmatig of hoog risico heeft op het krijgen van een wond aan uw voeten door u in te delen in de Sims classificatie.
Waar eerder de Sims classificatie leidend was voor vergoeding van voetzorg vanuit de basisverzekering vindt deze vanaf 1 januari 2015 plaats op basis van zorgprofielen. Een zorgprofiel is een soort “zorgzwaartepakket” wat gerelateerd is aan de risico’s die u loopt op het krijgen van wonden door slechte genezing en het risico op amputatie.

De podotherapeut vervult een coördinerende rol in de voetengezondheidszorg en zal een individueel behandelplan voor u opstellen. Hierdoor bent u verzekerd van efficiënte, doelmatige voetzorg op maat, waarbij zowel de oorzaken van risicofactoren op het krijgen van een wond worden weggenomen als het benodigde aantal voetbehandelingen worden bepaald. Hiervoor zal de podotherapeut een uitgebreid, volgens protocol vastgesteld, onderzoek uitvoeren. Het hieruit voortvloeiende behandelplan stemt de podotherapeut af met uw huisarts en eventueel met de pedicure die uw voeten verzorgd.
Uw persoonlijke zorgprofiel is een vereiste om in aanmerking te komen voor vergoeding van uw DM voetzorg. Deze vergoeding voor specialistische voetzorg zal vanaf zorgprofiel 2 worden bekostigd uit de basisverzekering. Er is dan sprake van een Sim 1 of hoger met een medische noodzaak. Wanneer de behandeling persoonlijke verzorging betreft zal dit niet meer vanuit de basisverzekering vergoed worden.
De podotherapeut declareert de zorg rechtstreeks bij de zorgverzekeraar of zorggroep en ontvangt daarvoor , afhankelijk van het vastgestelde zorgprofiel, een vaste vergoeding voor iedere patient die bij hem/haar bekend is. Dit is ongeacht het aantal behandelingen omdat sommige patienten meer zorg nodig hebben dan andere patienten om hetzelfde doel te bereiken. Van het bedrag dat de podotherapeut ontvangt, betaalt deze vervolgens de kosten die bv de pedicure gemaakt heeft in uw behandeltraject. U ontvangt zelf geen factuur.
De pedicure ontvangt een bedrag enkel voor de medisch noodzakelijke voetzorg. Het kan zijn dat u gewend was een uitgebreidere behandeling te krijgen van uw pedicure die ook gericht is op persoonlijke verzorging. Dat deel wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar. In overleg met uw pedicure kunt u afspraken maken of u deze persoonlijke zorg wenst en daar evt een extra bedrag voor betaalt wat niet voor vergoeding in aanmerking komt. Dit eventuele extra bedrag kunt u niet meer declareren, ook niet in de aanvullende verzekering en komt dus voor uw eigen rekening.
Ongeveer 50% van de patiënten met diabetes krijgt te maken met voetproblemen. Deze voetproblemen komen vaak voor in een vergevorderd stadium van de diabetes. De voetproblemen ontstaan in de meeste gevallen door druk en wrijving in combinatie met verminderd gevoel of verminderde doorbloeding. In een ernstig geval kan er een wond ontstaan die er aanvankelijk onschuldig uitziet of niet zichtbaar is onder een eeltlaag, maar uiteindelijk kan leiden tot ernstige infecties. Indien de voetinfectie zich uitbreidt kan dit op langere termijn zelfs een amputatie tot gevolg hebben.

Wat is een slecht genezende wond?

Een wond aan de voet die geen genezingstendens vertoont is een teken van onderliggende problematiek. Het is belangrijk dat een slecht genezende wond aan de voet gezien wordt door de podotherapeut. De podotherapeut zal eerst de wondbehandeling doen en vervolgens preventieve maatregelen treffen om recidief (opnieuw ontstaan van een wond) te voorkomen. Ook zult u onder controle van de podotherapeut blijven wanneer u tot deze risico categorie behoort


De belangrijkste oorzaken voor het ontstaan van een slecht genezende wond (ulcus) zijn:

1. Neuropathie: Een aandoening waarbij het gevoel minder wordt in de uiteinden van de zenuwbanen (begint in voeten en handen).

Wat zijn typische kenmerken van neuropathie?

  1. Het liefst op een koude vloer willen staan.
  2. ’s Nachts het gevoel hebben van warme voeten.
  3. Het gevoel op watten te lopen.
  4. Dof of dood gevoel in de tenen.
  5. Onzekere gang, vooral in het donker.

2. Angiopathie: Een aandoening waarbij er een verminderde doorbloeding in de bloedvaten aanwezig is.

Wat zijn typische kenmerken van angiopathie?

  1. Verkorte loopafstand door krampen in de kuiten.
  2. Koude voeten of tenen.
  3. Blauwpaarse verkleuring van voeten of tenen.
  4. Dof of dood gevoel in de tenen.
  5. Verminderde haargroei op de onderbenen.

 3. Verminderde gewrichtsbeweeglijkheid.

Welke gevolgen heeft een verminderde gewrichtsbeweeglijkheid voor de voet?

Door het “versuikeren” van de gewrichtskapsels ontstaan er bewegingsbeperkingen in de voetgewrichten. Door deze gewrichtsverstijving wordt de afwikkeling belemmerd en kan er druk of wrijving tussen de huid en schoen ontstaan. Dit kan tot gevolg hebben dat er drukplekken of wonden ontstaan aan de voeten, daar waar de huid tegen de schoen aanschuurt. In combinatie met neuropathie en/of angiopathie kan er een drukulcus ontstaan.


Diabetes Podotherapie

Binnen de podotherapie is het mogelijk om te specialiseren als Diabetes Podotherapeut. Deze 2 jarige Post Bachelor opleiding is in 2013 door Joselien cum laude afgesloten. De diabetes podotherapeut is op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen binnen de diabetes (voet)zorg en daardoor in staat complexe diabetische voetproblemen te behandelen. Als diabetes podtherapeut werk je nauw samen met andere zorgverleners omdat we uit onderzoek weten dat de diabetische voetproblematiek het meest gebaat is bij een multi-disciplinaire aanpak.

Joselien is nauw betrokken bij de Diabetes Voetenpoli van het Elkerliek Ziekenhuis waar ze samenwerkt met de Vaatchirurg en de Specialistisch Verpleegkundige Wondzorg.


Gecontracteerde pedicures

Download hier de pedicurelijst:

Gecontracteerde pedicures 2018