Direct Toegankelijk

Sinds 2012 is onze praktijk direct toegankelijk. Dat betekent dat u nu ook zonder verwijzing van huisarts of specialist naar de podotherapeut kunt. Natuurlijk mag u nog steeds eerst een afspraak maken bij de huisarts, maar het is niet meer verplicht.

Ons streven is om de wachttijden zo kort mogelijk te houden zodat u binnen 1 a 2 weken geholpen kunt worden door ons. Door de korte wachttijd en de juiste zorgverlener op de juiste plaats, kan een optimale en snelle zorg geleverd worden. Wel blijft de huisarts een centrale rol spelen in de coördinatie van uw zorg. Zo zal de podotherapeut uw huisarts blijven informeren, tenzij u aangeeft dat u dat niet op prijs stelt.

Wat verandert er met de Directe Toegankelijkheid Polotherapie? (DTP)

Als u besluit rechtstreeks naar de podotherapeut te gaan, dan voert deze eerst een zogenaamde screening uit. Tijdens deze screening wordt vastgesteld of u bij de podotherapeut aan het juiste adres bent. Zo niet, dan zal de podotherapeut u daar over informeren en advies geven om b.v. eerst naar de huisarts gaan. Ook als de podotherapeut besluit dat u op de juiste plek bent, kan het voorkomen dat na het verdere onderzoek toch niet gestart wordt met een behandeling. Of dat voor de start van een behandeling eerst overleg met de huisarts gewenst is. U wordt daar dan ook van op hoogte gebracht.

Wat betreft de vergoeding door de zorgverzekeraar, wordt u geadviseerd om (net als voorheen) zelf van tevoren de eigen polisvoorwaarden te checken. De mate van vergoeding is per verzekeraar anders geregeld en de kans bestaat dat de verzekeraar, ondanks de wetswijziging DTP, WEL een verwijsbrief nodig heeft.